Avioehtosopimuksen laadinta pätevästi Helsingissä

Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä kaikissa avioehdon laadintaan ja voimaan saattamiseen liittyvissä asioissa. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia toistensa avio-oikeudesta omaisuuteensa avioliittolain pääperiaatteesta poikkeavasti. Jos puolisoilla ei ole avioehtoa, jaetaan puolisoiden omaisuus avioliiton päättyessä pääsääntöisesti niin sanotun puolittamisperiaatteen mukaan eli kumpikin puoliso saa puolet molempien puolisoiden yhteenlasketusta netto-omaisuudesta.

Avioehdolla puolisot voivat sopia avio-oikeudestaan useilla eri tavoilla, avioehto koskea kaikkea puolisoiden omaisuutta, tai vain toisen puolison avio-oikeutta, tai vain osaa jommankumman omaisuudesta.

Avioehto kannattaa laatia ainakin niissä tapauksissa, joissa toisen puolison omaisuus on selvästi suurempi kuin toisen puolison, mutta avioehtosopimuksen laadinta on usein perusteltua silloinkin, kun puolisoiden omaisuuksien määrät eivät sanottavasti poikkea toisistaan. Avioehdolla voidaan helposti välttyä avioliiton päättyessä turhilta omaisuusriidoilta, kun asiat on jo valmiiksi sovittu avioehdolla.

Avioehdon laatiminen ei tarkoita sitä, että arvellaan avioliiton päättyvän eroon, vaan kysymys on yksinkertaisesti siitä, että avioehdon tekijät eivät halua sekoittaa tunne- ja omaisuusasioitaan keskenään. Puolisot voivat laatia avioehdon joko ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana.

Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus, jonka voimaan saattaminen vaatii vielä erillisen rekisteröinnin. Jos avioehtosopimusta ei ole laadittu oikeassa muodossa tai sitä ei ole oikein rekisteröity, ei väärin laadittu asiakirja saa avioehdon oikeusvaikutuksia, vaan puolisoiden omaisuus jaetaan puolittamisperiaatteen mukaisesti.

Kun haluatte varmistua, että avioehtosopimuksenne laaditaan pätevästi ja se on voimassa, kun sitä mahdollisesti tarvitaan, kannattaa kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen.

Suosittele meitä

Mannerheimintie 45, Helsinki

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250
HELSINKI
09 622 4690
lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi
www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • Bisnode
  • Asiakastieto
  • Asiakastieto English