Avioehtosopimuksen laadinta pätevästi Helsingissä

Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä kaikissa avioehdon laadintaan ja voimaan saattamiseen liittyvissä asioissa. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia toistensa avio-oikeudesta omaisuuteensa avioliittolain pääperiaatteesta poikkeavasti. Jos puolisoilla ei ole avioehtoa, jaetaan puolisoiden omaisuus avioliiton päättyessä pääsääntöisesti niin sanotun puolittamisperiaatteen mukaan eli kumpikin puoliso saa puolet molempien puolisoiden yhteenlasketusta netto-omaisuudesta.

Avioehdolla puolisot voivat sopia avio-oikeudestaan useilla eri tavoilla, avioehto koskea kaikkea puolisoiden omaisuutta, tai vain toisen puolison avio-oikeutta, tai vain osaa jommankumman omaisuudesta.

Avioehto kannattaa laatia ainakin niissä tapauksissa, joissa toisen puolison omaisuus on selvästi suurempi kuin toisen puolison, mutta avioehtosopimuksen laadinta on usein perusteltua silloinkin, kun puolisoiden omaisuuksien määrät eivät sanottavasti poikkea toisistaan. Avioehdolla voidaan helposti välttyä avioliiton päättyessä turhilta omaisuusriidoilta, kun asiat on jo valmiiksi sovittu avioehdolla.

Avioehdon laatiminen ei tarkoita sitä, että arvellaan avioliiton päättyvän eroon, vaan kysymys on yksinkertaisesti siitä, että avioehdon tekijät eivät halua sekoittaa tunne- ja omaisuusasioitaan keskenään. Puolisot voivat laatia avioehdon joko ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana.

Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus, jonka voimaan saattaminen vaatii vielä erillisen rekisteröinnin. Jos avioehtosopimusta ei ole laadittu oikeassa muodossa tai sitä ei ole oikein rekisteröity, ei väärin laadittu asiakirja saa avioehdon oikeusvaikutuksia, vaan puolisoiden omaisuus jaetaan puolittamisperiaatteen mukaisesti.

Kun haluatte varmistua, että avioehtosopimuksenne laaditaan pätevästi ja se on voimassa, kun sitä mahdollisesti tarvitaan, kannattaa kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.