Isyyteen liittyvät oikeusasiat

Isyyden vahvistaminen

Jos lapsen isä on avioliitossa lapsen äidin kanssa, kun lapsi syntyy, aviomies katsotaan automaattisesti lapsen isäksi, eikä isyyttä tarvitse erikseen vahvistaa. Jos taas lapsen isä ei ole avioliitossa lapsen äidin kanssa lapsen syntyessä, vaatii isyyden toteaminen erityisiä toimenpiteitä.

Yksinkertaisimmin isyys voidaan vahvistaa siten, että mies tunnustaa isyyden sosiaaliviraston lastenvalvojan luona. Tämä edellyttää, että sekä lapsen äiti että isyyden tunnustava mies antavat suostumuksensa tunnustamiselle.

Jos taas lapsen isä tai äiti ei halua, että isyys vahvistetaan tunnustamisella, isyys voidaan vaatia vahvistettavaksi isyysoikeudenkäynnissä, jonka voi käynnistää joko lapsen äiti tai isäehdokas. Uudenmaan Lakimiehet Oy voi avustaa teitä isyysoikeudenkäynnin hoitamisessa sen aloittamisesta tuomion hankkimiseen asti ja voimme edustaa oikeudenkäynnissä niin lapsen äitiä kuin isäehdokastakin.

Isyyden kumoaminen

Jos lapsen isä tai äiti katsoo olevan aihetta epäillä lapsen virallisen isän isyyttä, voidaan isyys vaatia kumottavaksi oikeudessa. Uudenmaan Lakimiehet Oy voi avustaa teitä isyyden kumoamista koskevassa oikeudenkäynnissä alusta loppuun asti.

Voitte kääntyä luottamuksellisesti Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen kaikissa isyysoikeudenkäynteihin liittyvissä asioissa. Jos olette oikeutettu maksuttomaan oikeudenkäyntiin tulojenne puolesta, voimme avustaa maksuttoman oikeudenkäynnin edun hankkimisessa teille.

Uudenmaan LakimiehetOy on lakiasiantoimisto, ei asianajotoimisto, lakimiehemme on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, ei asianajaja. Lakimiehemme kuuluu Suomen lakimiesliittoon, ei asianajajaliitto, hoidamme samoja toimeksiantoja kuin asianajajat.

Voitte varata ajan maksuttomaan alkuneuvotteluun isyysasiassa puhelinnumerosta 09-622 4690!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.