Lakiasiaintuntija poliisikuulusteluihin ja rikosoikeudenkäynteihin Helsingissä

Uudenmaan Lakimiehet Oy tarjoaa ammattitaitoista oikeudellista avustusta poliisikuulusteluihin ja rikosoikeudenkäynteihin. Toimimme laajasti Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun alueella. Palvelemme niin yksityisiä kuin yrityksiäkin.

Poliisikuulustelu

Joutuessanne poliisikuulusteluun rikoksesta epäiltynä, teillä on oikeus ottaa mukaan kuulusteluun oikeudellinen avustaja. Lakiasiaintuntijan tai asianajajan mukaan ottaminen poliisikuulusteluun on perusteltua etenkin, jos katsotte olevanne aiheettomasti rikoksesta epäiltynä. Oikeudellinen avustaja voi vaikuttaa siihen, että syyttömyyttä tukevat asiat huomioidaan riittävästi tutkinnassa.

Poliisitutkinta ja kuulustelut ovat rikosprosessin lopputuloksen kannalta käytännössä tärkein vaihe, joten lakimiesavun käyttämistä on syytä harkita. Kuulusteluissa tehtyjä virheitä ja laiminlyöntejä on usein mahdoton korjata enää varsinaisessa oikeudenkäynnissä.

Myös silloinkin kun joudutte kuulusteluun asianomistajan eli rikoksen uhrin asemassa, on teillä oikeus ja usein myös perusteltu aihe käyttää lakimiesavustajaa kuulusteluissa. Myöskään asianomistajan osalta tehtyjä virheitä tai laiminlyöntejä esitutkinnan aikana, on hankala korjata prosessin myöhemmässä vaiheessa.

Mikäli teidät pidätetään poliisin toimesta rikoksesta epäiltynä, on teillä oikeus saada tavata itse valitsemanne lakimies oikeudellisten neuvojen saantia varten. Lakimiesavun käyttäminen pidätystilanteessa on perusteltua samoin kuin edellä poliisikuulustelun osalta.

Rikosoikeudenkäynti

Mikäli teidät haastetaan vastaamaan rikosoikeidenkäyntiin syytettynä, on teillä oikeus käyttää lakimiestä avustajana. Lakimiehen käytöllä varmistatte se, että kaikki teidän kannaltanne oleellinen selvitys tulee esitetyksi oikeudelle. Siinäkin tilanteessa kun olette syytön, puutteelliset selvityksen saattavat johtaa rikoksen syyksilukemiseen ja tuomioon sekä vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Lakimiesapua on suositeltua käyttää myös siinä tapauksessa kun olette myöntäneet syyllisyytenne rikokseen. Rangaistusasteikko on usein laaja ja vahingonkorvausvaatimukset voivat usein nousta kohtuuttoman suuriksi.

Jos olet asianomistajana rikosoikeidenkäynnissä, lakimiehen avulla turvaat itsellesi riittävät korvaukset. Esimerkiksi jos teillä on kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus, voi vakuutusyhtiönne korvata lakimiehen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa puolestanne oikeusturvaedun hakemisen vakuutusyhtiöltänne.

Sekä syytetty että asianomistaja voivat saada myös ns. maksuttoman oikeudenkäynnin (((LINKKI: Maksuton oikeudenkäynti))) ja avustajamääräyksen, jolloin lakimiehen palkkiot maksetaan joko osaksi tai kokonaan valtion varoista. Sen seikan arvioimiseksi, kannattaako rikosasiassanne käyttää lakimiesapua, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun. Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 3Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.