Lakiasiaintuntija poliisikuulusteluihin ja rikosoikeudenkäynteihin Helsingissä

Uudenmaan Lakimiehet Oy tarjoaa ammattitaitoista oikeudellista avustusta poliisikuulusteluihin ja rikosoikeudenkäynteihin. Toimimme laajasti Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun alueella. Palvelemme niin yksityisiä kuin yrityksiäkin.

Poliisikuulustelu

Joutuessanne poliisikuulusteluun rikoksesta epäiltynä, teillä on oikeus ottaa mukaan kuulusteluun oikeudellinen avustaja. Lakiasiaintuntijan tai asianajajan mukaan ottaminen poliisikuulusteluun on perusteltua etenkin, jos katsotte olevanne aiheettomasti rikoksesta epäiltynä. Oikeudellinen avustaja voi vaikuttaa siihen, että syyttömyyttä tukevat asiat huomioidaan riittävästi tutkinnassa.

Poliisitutkinta ja kuulustelut ovat rikosprosessin lopputuloksen kannalta käytännössä tärkein vaihe, joten lakimiesavun käyttämistä on syytä harkita. Kuulusteluissa tehtyjä virheitä ja laiminlyöntejä on usein mahdoton korjata enää varsinaisessa oikeudenkäynnissä.

Myös silloinkin kun joudutte kuulusteluun asianomistajan eli rikoksen uhrin asemassa, on teillä oikeus ja usein myös perusteltu aihe käyttää lakimiesavustajaa kuulusteluissa. Myöskään asianomistajan osalta tehtyjä virheitä tai laiminlyöntejä esitutkinnan aikana, on hankala korjata prosessin myöhemmässä vaiheessa.

Mikäli teidät pidätetään poliisin toimesta rikoksesta epäiltynä, on teillä oikeus saada tavata itse valitsemanne lakimies oikeudellisten neuvojen saantia varten. Lakimiesavun käyttäminen pidätystilanteessa on perusteltua samoin kuin edellä poliisikuulustelun osalta.

Rikosoikeudenkäynti

Mikäli teidät haastetaan vastaamaan rikosoikeidenkäyntiin syytettynä, on teillä oikeus käyttää lakimiestä avustajana. Lakimiehen käytöllä varmistatte se, että kaikki teidän kannaltanne oleellinen selvitys tulee esitetyksi oikeudelle. Siinäkin tilanteessa kun olette syytön, puutteelliset selvityksen saattavat johtaa rikoksen syyksilukemiseen ja tuomioon sekä vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Lakimiesapua on suositeltua käyttää myös siinä tapauksessa kun olette myöntäneet syyllisyytenne rikokseen. Rangaistusasteikko on usein laaja ja vahingonkorvausvaatimukset voivat usein nousta kohtuuttoman suuriksi.

Jos olet asianomistajana rikosoikeidenkäynnissä, lakimiehen avulla turvaat itsellesi riittävät korvaukset. Esimerkiksi jos teillä on kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus, voi vakuutusyhtiönne korvata lakimiehen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa puolestanne oikeusturvaedun hakemisen vakuutusyhtiöltänne.

Sekä syytetty että asianomistaja voivat saada myös ns. maksuttoman oikeudenkäynnin (((LINKKI: Maksuton oikeudenkäynti))) ja avustajamääräyksen, jolloin lakimiehen palkkiot maksetaan joko osaksi tai kokonaan valtion varoista. Sen seikan arvioimiseksi, kannattaako rikosasiassanne käyttää lakimiesapua, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun. Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Mannerheimintie 45, Helsinki

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250
HELSINKI
09 622 4690
lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi
www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • Bisnode
  • Asiakastieto
  • Asiakastieto English