Ammattitaitoa ja lakituntemusta perintöasioissa Helsingissä

Uudenmaan Lakimiehet Oy tarjoaa ammattitaitoista lakiasiainpalvelua perintöasioissa Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Testamentti

Testamentilla voidaan antaa määräyksiä siitä, miten testamentin tekijän omaisuus on jaettava hänen kuoltuaan. Jotta asiakirja saa testamentin oikeusvaikutukset, on testamentti laadittava lain määräämässä muodossa. Jos testamenttia rasittaa muotovirhe, voidaan se julistaa mitättömäksi, eikä testamentin tekijän tahto toteudu. Testamentin tekijän tahto voi jäädä toteutumatta myös sen vuoksi, että sinänsä oikein muodollisesti laadittu testamentti, on sisällöltään niin tulkinnanvarainen tai epäselvä, että testamentin tekijän tahtoa ei voida tosiasiassa selvittää.

Testamentteja on useita eri lajeja, on omistusoikeustestamentteja, hallintaoikeustestamentteja, yleistestamentteja ja erityisjälkisäädöksiä ja keskinäisiä testamentteja. Uudenmaan Lakimiehet Oy:n avustuksella voidaan selvittää, minkä tyyppinen testamentti on mielekkäin valinta teidän tapauksessanne.

Testamentin teettämisellä lakimiehellä varmistatte myös sen seikan, että testamentti tulee tehtyä oikeassa muodossa ja siten, että testamentin tekijän tahto voidaan aikanaan selvittää. Näin voitte varmistua siitä, että omaisuutenne tulee aikanaan jaettua tahtomallanne tavalla. Teettäessänne testamenttinne Uudenmaan Lakimiehet Oy:llä saatte myös etukäteen sitovan kustannusarvion toimeksiannon kustannuksista.

Perunkirjoitus

Kukin kuolinpesän osakas on vastuussa siitä, että vainajan jälkeen toimitetaan perunkirjoitus. Perunkirjoitus on toimitus, jossa vainajan omaisuus ja velat luetteloidaan, ja selvitetään ketkä ovat oikeutettuja perintöön jne. Perunkirjoituksen perusteella osakkaille määrätään perintövero.

Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä perunkirjoitusta varten tarvittavan sukuselvityksen ja muun vaadittavan selvityksen hankkimisessa ja huolehtii muutenkin perunkirjoituksen toimittamisesta. Jos perunkirjoitusta ei ole toimitettu kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta lukien, eikä määräajalle ole saatu pidennystä, on seurauksena perintöveron korotus. Kannattaakin ottaa ajoissa yhteyttä Uudenmaan Lakimiehet Oy:hyn, jotta kaikki tarpeelliset selvitykset saadaan hankittua määräajassa.

Perinnönjako

Kun perunkirjoitus on toimitettu, voivat kuolinpesän osakkaat sopia siitä, miten perintö on jaettava. Perinnönjakosopimukseen vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus. Jos osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen perinnönjaosta, voidaan kuolinpesään hankkia pesänjakaja, joka voi suorittaa jaon, vaikka joku tai jotkut osakkaat vastustaisivatkin jakoa.

Jos joku osakas on tyytymätön pesänjakajan suorittamaan jakoon, voi osakas moittia perinnönjakoa käräjäoikeudessa, eli vaatia muutosta jakoon. Moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa perinnönjaon toimittamisesta lukien.

Uudenmaan Lakimiehet voi avustaa teitä tarvittaessa kaikissa edellä mainituissa vaiheissa sen varmistamiseksi, että voisitte saada teille kuuluvan osuuden perinnöstä. Halutessanne selvittää, kannattaako tapauksessanne ryhtyä esimerkiksi testamentin tai perinnönjaon moiteoikeudenkäyntiin voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 2Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.