Konkurssiasiat puolestasi hoitaa Uudenmaan Lakimiehet Oy

Yritys voidaan asettaa konkurssiin joko velkojan tai yrityksen itsensä hakemuksesta. Kun konkurssin hakijana on velkoja, on tilanne yrittäjän kannalta useimmiten hallitsematon ja seurauksiltaan vahingollinen.

Konkurssin hakeminen yrityksen itsensä toimesta onkin monesti yrittäjän kannalta järkevämpi ja edullisempi ratkaisu kuin sen odottaminen, että jokin velkoja päättää hakea yrityksen konkurssiin.

Erityisesti siinä tapauksessa, että yrittäjä aikoo jatkaa muodossa tai toisessa yrittämistä, on ylivelkaisuustapauksessa jatkon kannalta järkevintä itse päättää konkurssiin hakemisesta. Yritystoimintahan saattaa ylivelkaisuustilanteesta huolimatta olla sinänsä kannattavaa, tai näkymät kannattavuuden parantamiseksi voivat olla hyvät. Tällöin hallitusti tehty konkurssi takaa parhaiten edellytykset toimintaan jatkossa.

Mikäli yrittäjä jatkaa yrittämistä ylivelkaisella yrityksellä liian pitkään, on mahdollista, että uuden yrityksen perustaminen käy mahdottomaksi erilaisten käytännön ongelmien johdosta. Tällaisia syitä voivat olla muun muassa henkilökohtaisen velkavastuun syntyminen yrityksen veloista joko siviilioikeudellisilla tai rikosoikeudellisilla perusteilla, tai yksinkertaisesti resurssien käyttäminen loppuun.

Apua konkurssin hoitamiseen

Kun yrityksenne tulee tilanteeseen, jossa velkojen määrä muodostuu ylivoimaiseksi taakaksi, niin kannattaa kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen sen selvittämiseksi, minkälaisia vaihtoehtoja toiminnallenne on, ja minkälaisia seuraamuksia eri vaihtoehdoista seuraa. Toteamme jo tässä vaiheessa, että oikein hoidettu ja suunniteltu konkurssi on täysin laillinen ja varteenotettava vaihtoehto toimintanne jatkoedellytysten turvaamiseksi. Velkojan konkurssihakemuksen odottaminen ja ylivelkaisella yrityksellä liian pitkään toimiminen puolestaan saattaa merkitä vakavia vaikeuksia ja suoranaisen esteen toimintanne jatkamiselle konkurssin jälkeen.

Myöskin siinä tapauksessa, ettette aio jatkaa yritystoimintaa, vaan haluatte päästä irti ylivelkaisesta tai kannattamattomasta yrityksestä, on itse haettu konkurssi useimmiten yrittäjän kannalta järkevin ja turvallisin vaihtoehto.

Uudenmaan Lakimiehet Oy voi toimeksiannostanne hoitaa yrityksenne hakemisen konkurssiin, ja hoidamme myös velkoja-aloitteisia konkursseja.

Halutessanne voimme selvittää, kannattaako yrityksenne hakeutua konkurssiin tai kannattaako asiassanne ryhtyä muihin toimenpiteisiin, voitte luottamuksellisesti varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.