Lakipalvelut avioeroon, ositukseen ja lastenhuoltoon liittyen

Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa kaikissa avioeroon, ositukseen ja lastenhuoltoon liittyvissä lakiasioissa vankalla ammattitaidolla.

Avioero

Avioliittolain mukaan avioero voidaan myöntää hakemuksesta kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen, tai heti hakemuksesta, jos puolisot ovat asuneet erillään vähintään kahden vuoden ajan.

Uudenmaan Lakimiehet Oy voi puolestanne hoitaa avioeroprosessin alusta loppuun asti, ilman, että teidän tarvitsee itse osallistua henkilökohtaisesti prosessiin tai hankkia selvityksiä oikeutta varten. Riittää, että allekirjoitatte toimistossamme valtakirjan avioeron hakemista varten, ja prosessi saadaan osaltanne hoidettua vaivattomasti.

Lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatus

Avioeroprosessin yhteydessä järjestetään tavallisesti myös alaikäisten lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat. Näistä asioita voidaan joko sopia osapuolten kesken, tai jos sopimukseen ei päästä, voidaan lapsia koskevat asiat viedä oikeuden ratkaistavaksi. Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa myös lapsioikeuteen liittyvät toimeksiannot, joten voitte kääntyä lakimiehemme puoleen myös kyseisissä asioissa.

Lastenhuoltoa, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevan päätöksen muuttaminen

Jos olosuhteet ovat muuttuneet sen jälkeen, kun lasta koskevista asioista on joko sovittu, tai oikeus on antanut niitä koskevan päätöksen, on mahdollista vaatia muutosta mainittuihin asioihin.

Näin ollen esimerkiksi elatusapua voidaan myöhemmin vaatia joko korotettavaksi tai alennettavaksi, tai yhteishuoltoa voidaan vaatia muutettavaksi yksinhuolloksi ja tapaamisia voidaan vaatia joko lisättäväksi, tai vähennettäväksi jne. Jos vastapuoli ei suostu sopimaan muutoksista, on mahdollista vaatia muutoksia oikeudessa. Tällöin on kysymyksessä tavanomainen oikeudenkäyntiasia, joka useimmiten vaatii lakimiesapua. Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä kaikissa lapsioikeuteen liittyvissä asioissa.

Omaisuuden ositus

Avioeron yhteydessä on myös mielekkäintä järjestää puolisoiden omaisuuden jakamiseen, eli ositukseen liittyvät asiat. Aviolittolain pääperiaate omaisuuden jaon suhteen on ns. puolittamisperiaate, mutta siitä voidaan tietyin edellytyksin poiketa.

Jos puolisot eivät pääse sopimukseen omaisuutensa jaosta, voidaan ositus saada toimitettua hankkimalla oikeudelta pesänjakajan määräys. Pesänjakaja voi määräyksen saatuaan suorittaa osituksen, vaikka toinen osapuoli vastustaisikin jaon suorittamista. Pesänjakajan hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista ovat molemmat puolisot puoliksi vastuussa, vaikka vain toinen osapuoli olisikin ollut hakemassa pesänjakajan määräystä oikeudelta.

Jos ette pääse sopimukseen omaisuutenne ja velkojenne jakamisesta, niin voitte kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen jaon aikaansaamiseksi. Lakimiehemme pyrkii ensin saamaan sopimuksen osapuolten kesken, ja vasta jos tämä ei johda tulokseen, on vuorossa pesänjakajan hankkiminen. Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä kaikissa asian vaiheissa teille parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Mannerheimintie 45, Helsinki

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250
HELSINKI
09 622 4690
lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi
www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • Bisnode
  • Asiakastieto
  • Asiakastieto English