Lakipalvelut avioeroon, ositukseen ja lastenhuoltoon liittyen

Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa kaikissa avioeroon, ositukseen ja lastenhuoltoon liittyvissä lakiasioissa vankalla ammattitaidolla.

Avioero

Avioliittolain mukaan avioero voidaan myöntää hakemuksesta kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen, tai heti hakemuksesta, jos puolisot ovat asuneet erillään vähintään kahden vuoden ajan.

Uudenmaan Lakimiehet Oy voi puolestanne hoitaa avioeroprosessin alusta loppuun asti, ilman, että teidän tarvitsee itse osallistua henkilökohtaisesti prosessiin tai hankkia selvityksiä oikeutta varten. Riittää, että allekirjoitatte toimistossamme valtakirjan avioeron hakemista varten, ja prosessi saadaan osaltanne hoidettua vaivattomasti.

Lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatus

Avioeroprosessin yhteydessä järjestetään tavallisesti myös alaikäisten lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat. Näistä asioita voidaan joko sopia osapuolten kesken, tai jos sopimukseen ei päästä, voidaan lapsia koskevat asiat viedä oikeuden ratkaistavaksi. Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa myös lapsioikeuteen liittyvät toimeksiannot, joten voitte kääntyä lakimiehemme puoleen myös kyseisissä asioissa.

Lastenhuoltoa, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevan päätöksen muuttaminen

Jos olosuhteet ovat muuttuneet sen jälkeen, kun lasta koskevista asioista on joko sovittu, tai oikeus on antanut niitä koskevan päätöksen, on mahdollista vaatia muutosta mainittuihin asioihin.

Näin ollen esimerkiksi elatusapua voidaan myöhemmin vaatia joko korotettavaksi tai alennettavaksi, tai yhteishuoltoa voidaan vaatia muutettavaksi yksinhuolloksi ja tapaamisia voidaan vaatia joko lisättäväksi, tai vähennettäväksi jne. Jos vastapuoli ei suostu sopimaan muutoksista, on mahdollista vaatia muutoksia oikeudessa. Tällöin on kysymyksessä tavanomainen oikeudenkäyntiasia, joka useimmiten vaatii lakimiesapua. Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä kaikissa lapsioikeuteen liittyvissä asioissa.

Omaisuuden ositus

Avioeron yhteydessä on myös mielekkäintä järjestää puolisoiden omaisuuden jakamiseen, eli ositukseen liittyvät asiat. Aviolittolain pääperiaate omaisuuden jaon suhteen on ns. puolittamisperiaate, mutta siitä voidaan tietyin edellytyksin poiketa.

Jos puolisot eivät pääse sopimukseen omaisuutensa jaosta, voidaan ositus saada toimitettua hankkimalla oikeudelta pesänjakajan määräys. Pesänjakaja voi määräyksen saatuaan suorittaa osituksen, vaikka toinen osapuoli vastustaisikin jaon suorittamista. Pesänjakajan hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista ovat molemmat puolisot puoliksi vastuussa, vaikka vain toinen osapuoli olisikin ollut hakemassa pesänjakajan määräystä oikeudelta.

Jos ette pääse sopimukseen omaisuutenne ja velkojenne jakamisesta, niin voitte kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen jaon aikaansaamiseksi. Lakimiehemme pyrkii ensin saamaan sopimuksen osapuolten kesken, ja vasta jos tämä ei johda tulokseen, on vuorossa pesänjakajan hankkiminen. Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä kaikissa asian vaiheissa teille parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.