Uudenmaan Lakimiehet Oy ratkoo riita-asiat ammattitaidolla

Riita-asioilla tarkoitetaan oikeudellisessa kielenkäytössä asioita, joissa on kysymys yksityisoikeudellisesta vaateesta kahden tai useamman osapuolen välillä. Tyypillisiä riita-asioita ovat esimerkiksi vahingonkorvausasiat, kaupan purut, hinnanalennusvaatimukset, asuntoa ja kiinteistöä koskevat riidat, autokauppariidat, vuokrariidat, työsuhderiidat, velkomusasiat ja perintöriidat.

Jos on käynyt selväksi, että asiassanne ei ole mahdollista päästä sopimukseen vastapuolenne kanssa, kannattaa kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen. Uudenmaan Lakimiehet Oy voi avustaa teitä sopimusneuvotteluissa, ja jos ei lakimiehenkään välityksin saada aikaan sovintoa, voidaan asia tarvittaessa antaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Se seikka, milloin asia kannattaa viedä oikeuteen, riippuu käytännössä siitä, voidaanko vaatimustenne tueksi esittää riittävästi näyttöä. Jos näyttöä on riittävästi, on mahdollista viedä oikeuteen arvoltaan vähäisempikin riita, koska oikeus tuomitsee jutun hävinneen osapuolen korvaamaan voittajan kustannukset.

Neuvottelussa lakimiehen kanssa selviää, onko vaatimustenne tukena riittävä näyttö. Jos asiassa päätetään ryhtyä oikeudenkäyntiin, hankkii lakimiehemme asiassa tarvittavia asiantuntijalausuntoja ja muuta selvitystä vaatimustenne tueksi, sekä suorittaa kaikki muutkin tarvittavat toimenpiteet oikeudenkäynnin hoitamiseksi. Useimmissa tapauksissa asiakkaan ei tarvitse itse osallistua mitenkään itse oikeudenkäyntiin, vaan riittää, kun asiakas allekirjoittaa valtakirjan asian hoitamista varten.

Neuvotteluissa selvitetään myös, minkälaiset kustannukset asianne hoitamisesta aiheutuu, ja jos teillä on käytettävissä oikeusturvavakuutus, huolehtii lakimiehemme oikeusturvaedun hankkimisesta teille vakuutusyhtiöltänne.

Halutessanne selvittää, minkälaisiin toimenpiteisiin asiassanne kannattaa ryhtyä, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun. Kiireellisissä asioissa neuvottelu voi järjestyä jopa samaksi päiväksi. Voitte kääntyä riita-asioissanne Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen luottamuksellisesti. Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 2Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.