Uudenmaan Lakimiehet Oy ratkoo riita-asiat ammattitaidolla

Riita-asioilla tarkoitetaan oikeudellisessa kielenkäytössä asioita, joissa on kysymys yksityisoikeudellisesta vaateesta kahden tai useamman osapuolen välillä. Tyypillisiä riita-asioita ovat esimerkiksi vahingonkorvausasiat, kaupan purut, hinnanalennusvaatimukset, asuntoa ja kiinteistöä koskevat riidat, autokauppariidat, vuokrariidat, työsuhderiidat, velkomusasiat ja perintöriidat.

Jos on käynyt selväksi, että asiassanne ei ole mahdollista päästä sopimukseen vastapuolenne kanssa, kannattaa kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen. Uudenmaan Lakimiehet Oy voi avustaa teitä sopimusneuvotteluissa, ja jos ei lakimiehenkään välityksin saada aikaan sovintoa, voidaan asia tarvittaessa antaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Se seikka, milloin asia kannattaa viedä oikeuteen, riippuu käytännössä siitä, voidaanko vaatimustenne tueksi esittää riittävästi näyttöä. Jos näyttöä on riittävästi, on mahdollista viedä oikeuteen arvoltaan vähäisempikin riita, koska oikeus tuomitsee jutun hävinneen osapuolen korvaamaan voittajan kustannukset.

Neuvottelussa lakimiehen kanssa selviää, onko vaatimustenne tukena riittävä näyttö. Jos asiassa päätetään ryhtyä oikeudenkäyntiin, hankkii lakimiehemme asiassa tarvittavia asiantuntijalausuntoja ja muuta selvitystä vaatimustenne tueksi, sekä suorittaa kaikki muutkin tarvittavat toimenpiteet oikeudenkäynnin hoitamiseksi. Useimmissa tapauksissa asiakkaan ei tarvitse itse osallistua mitenkään itse oikeudenkäyntiin, vaan riittää, kun asiakas allekirjoittaa valtakirjan asian hoitamista varten.

Neuvotteluissa selvitetään myös, minkälaiset kustannukset asianne hoitamisesta aiheutuu, ja jos teillä on käytettävissä oikeusturvavakuutus, huolehtii lakimiehemme oikeusturvaedun hankkimisesta teille vakuutusyhtiöltänne.

Halutessanne selvittää, minkälaisiin toimenpiteisiin asiassanne kannattaa ryhtyä, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun. Kiireellisissä asioissa neuvottelu voi järjestyä jopa samaksi päiväksi. Voitte kääntyä riita-asioissanne Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen luottamuksellisesti. Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Mannerheimintie 45, Helsinki

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250
HELSINKI
09 622 4690
lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi
www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • Bisnode
  • Asiakastieto
  • Asiakastieto English