Velkomusasiat ja perintä

Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa velkomusoikeudenkäyntejä ja tuomioiden täytäntöönpanoja ulosottoviraston kautta niin yrityssaatavien kuin yksityissaatavienkin osalta. Yhtiömme on keskittynyt riitaisia saatavia koskeviin velkomusoikeudenkäynteihin, kuten esimerkiksi vahingonkorvaustuomioiden hankkimiseen.

Jos velallisenne ei ole vapaaehtoisesti kehotuksestanne huolimatta maksanut velkaansa, voi Uudenmaan Lakimiehet Oy ryhtyä puolestanne toimenpiteisiin velkomustuomion hankkimiseksi ja saatavanne perimiseksi ulosoton avulla. Tällöin velallinen haastetaan velkomusoikeudenkäyntiin, ja oikeus asian tutkittuaan antaa velkomustuomion. Velkomustuomio voidaan sen jälkeen panna täytäntöön ulosottovirastossa, jolloin ulosottovirasto voi joko ulosmitata velan velallisen palkasta, eläkkeestä, tai omaisuudesta. Koska oikeus voi velvoittaa velallisen korvaamaan oikeudenkäyntikulut, kannattaa pienillekin saataville hankkia velkomustuomio.

Yksityissaatavat

Uudenmaan Lakimiehet Oy ottaa hoidettavakseen myös yksittäiset saatavat, joten asiakkaamme ei ole velvollinen tekemään kanssamme esimerkiksi vuosisopimusta tai muuta jatkuvaa sopimusta yhtiömme kanssa.

Yksityisoikeudellisten saatavien yleinen vanhentumisaika on 10 vuotta, joten kaikki perustellut 10 vuotta nuoremmat saatavat voidaan panna oikeudelliseen perintään Uudenmaan Lakimiehet Oy:n avustuksella. Vanhempiakin saatavia voidaan periä oikeusteitse, jos saatavan vanhentuminen on ajoissa katkaistu. Myös suullisiin sopimuksiin perustuvat saatavat voidaan periä oikeusteitse, joten velkakirjan olemassaolo ei ole välttämätöntä.

Halutessanne selvittää, kannattaako saatavallenne hankkia velkomustuomio, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun. Huom. Jos saatavanne voidaan periä vapaaehtoisella perinnällä, kuten maksukehotuksella, pyydämme kääntymään perimistoimiston puoleen. Yhtiömme hoitaa vain sellaisia perintäasioita, jotka edellyttävät velkomustuomion hankkimista tai jotka ovat riitaisia.

Uudenmaan Lakimiehet Oy ottaa vastaan toimeksiantoja koko maan alueelta. Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.