Velkomusasiat ja perintä

Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa velkomusoikeudenkäyntejä ja tuomioiden täytäntöönpanoja ulosottoviraston kautta niin yrityssaatavien kuin yksityissaatavienkin osalta. Yhtiömme on keskittynyt riitaisia saatavia koskeviin velkomusoikeudenkäynteihin, kuten esimerkiksi vahingonkorvaustuomioiden hankkimiseen.

Jos velallisenne ei ole vapaaehtoisesti kehotuksestanne huolimatta maksanut velkaansa, voi Uudenmaan Lakimiehet Oy ryhtyä puolestanne toimenpiteisiin velkomustuomion hankkimiseksi ja saatavanne perimiseksi ulosoton avulla. Tällöin velallinen haastetaan velkomusoikeudenkäyntiin, ja oikeus asian tutkittuaan antaa velkomustuomion. Velkomustuomio voidaan sen jälkeen panna täytäntöön ulosottovirastossa, jolloin ulosottovirasto voi joko ulosmitata velan velallisen palkasta, eläkkeestä, tai omaisuudesta. Koska oikeus voi velvoittaa velallisen korvaamaan oikeudenkäyntikulut, kannattaa pienillekin saataville hankkia velkomustuomio.

Yksityissaatavat

Uudenmaan Lakimiehet Oy ottaa hoidettavakseen myös yksittäiset saatavat, joten asiakkaamme ei ole velvollinen tekemään kanssamme esimerkiksi vuosisopimusta tai muuta jatkuvaa sopimusta yhtiömme kanssa.

Yksityisoikeudellisten saatavien yleinen vanhentumisaika on 10 vuotta, joten kaikki perustellut 10 vuotta nuoremmat saatavat voidaan panna oikeudelliseen perintään Uudenmaan Lakimiehet Oy:n avustuksella. Vanhempiakin saatavia voidaan periä oikeusteitse, jos saatavan vanhentuminen on ajoissa katkaistu. Myös suullisiin sopimuksiin perustuvat saatavat voidaan periä oikeusteitse, joten velkakirjan olemassaolo ei ole välttämätöntä.

Halutessanne selvittää, kannattaako saatavallenne hankkia velkomustuomio, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun. Huom. Jos saatavanne voidaan periä vapaaehtoisella perinnällä, kuten maksukehotuksella, pyydämme kääntymään perimistoimiston puoleen. Yhtiömme hoitaa vain sellaisia perintäasioita, jotka edellyttävät velkomustuomion hankkimista tai jotka ovat riitaisia.

Uudenmaan Lakimiehet Oy ottaa vastaan toimeksiantoja koko maan alueelta. Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Mannerheimintie 45, Helsinki

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250
HELSINKI
09 622 4690
lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi
www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • Bisnode
  • Asiakastieto
  • Asiakastieto English