Kauppakirjojen ja asiakirjojen laadinta kaikkiin tarpeisiin - ammattitaidolla

Uudenmaan Lakimiehet Oy laatii tarvitsemanne kauppakirjat ja muut asiakirjat ammattitaidolla. Laadimme asiakirjoja niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin tarpeisiin. Laadimme kauppakirjoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kiinteistökaupat
 • Asunto-osakkeiden kaupat
 • Yrityskaupat
 • Autokaupat
 • Muun irtaimen omaisuuden kaupat

Jotta kauppa voisi toteutua toivotulla tavalla, on tärkeätä, että kauppakirja on laadittu sekä muodollisesti oikein että kauppakirjaan on sisällytetty kaikki oleelliset kaupan ehdot. Myös kaupan ehtojen rikkomisen seuraamukset voidaan määritellä kauppakirjassa.

Oikein laaditun kauppakirjan merkitys tuleekin korostuneesti esille silloin, kun toinen osapuoli on rikkonut kaupan ehtoja. Jos kauppakirja on laadittu epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti, eikä siihen ole otettu määräyksiä sopimusrikkomuksen varalta, voi käydä niin, että sopimusta rikkonutta osapuolta vastaan ei saada edes korvaustuomiota oikeudelta.

Jos kauppakirjassa sen sijaan on kaikki tarpeelliset sopimusehdot, ja se on muotonsakin puolesta laadittu oikein, on mahdollista saada oikeuden kautta korvaustuomio sopimuksenrikkojaa vastaan ja näin ollen hyvitys vastapuolen aiheuttamista vahingoista.

Muut asiakirjat

Kauppakirjojen lisäksi laadimme erilaisia asiakkaan tarpeen vaatimia sopimusasiakirjoja, lahjakirjoja, avioehtosopimuksia, testamentteja, irtisanomisilmoituksia ja muita asiakirjoja.

Tarvitessanne avustusta erilaisten asiakirjojen laadinnassa voitte kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen. Nopeimmillaan voidaan tarvitsemanne asiakirja laatia saman päivän aikana, kuin toimeksianto on annettu ja yleensäkin varsin lyhyellä toimitusajalla.

Ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.