Liikennejutut ja rikosepäillyt

Poliisikuulustelu

Jos joudutte poliisin kuulusteltavaksi rikoksesta epäiltynä, on teillä oikeus ottaa mukaan kuulusteluun oikeudellinen avustaja. Lakimiesavun käyttäminen poliisikuulustelussa on perusteltua etenkin silloin, kun katsotte olevanne aiheettomasti rikosepäilyjen kohteena. Oikeudellinen avustaja voi vaikuttaa siihen, että myös epäillyn syyttömyyttä tukevat seikat tulevat riittävästi huomioitua jutun tutkinnassa.

Lakimiesavun käyttämistä poliisikuulustelussa on syytä harkita erityisesti sen vuoksi, että toisin kuin maallikot usein kuvittelevat, on poliisitutkinta rikosprosessin lopputuloksen kannalta käytännössä tärkein vaihe. Poliisikuulustelussa tehtyjä virheitä ja laiminlyöntejä on nimittäin useinkin mahdotonta korjata enää varsinaisessa oikeudenkäynnissä.

Myös siinä tapauksessa, että joudutte poliisikuulusteluun asianomistajan, eli rikoksen uhrin asemassa, on teillä oikeus ja usein perusteltu aihe käyttää kuulustelussa lakimiesavustajaa. Myöskin asianomistajan osalta jutun esitutkinnassa tehtyjä virheitä tai laiminlyöntejä on hankalaa korjata oikeudenkäyntivaiheessa.

Mikäli teidät pidätetään poliisin toimesta rikoksesta epäiltynä, on teillä oikeus saada tavata itse valitsemanne lakimies oikeudellisten neuvojen saantia varten. Lakimiesavun käyttämiselle pidätystilanteessa on samat perustelut kuin edellä poliisikuulustelun osalta on todettu.

Rikosoikeudenkäynti

Mikäli teidät haastetaan vastaamaan rikosoikeudenkäyntiin syytettynä, on teillä oikeus käyttää lakimiestä avustajananne. Lakimiehen käytöllä varmistatte sen, että teidän asianne kannalta oleellinen ja tarpeellinen selvitys saadaan esitettyä oikeudelle. Vaikka olisittekin syytön, puutteelliset selvitykset saattavat johtaa rikoksen syyksilukemiseen ja tuomioon ja vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Lakimiesapua kannattaa käyttää myös siinä tapauksessa, että olette myöntänyt syyllistyneenne syytteessä tarkoitettuun rikokseen, koska rangaistusasteikko on usein laaja ja vahingonkorvausvaatimukset ovat usein kohtuuttoman suuria.

Jos puolestanne olette asianomistajana rikosoikeudenkäynnissä, niin turvataksenne itsellenne riittävät korvaukset kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. Mikäli teillä on esimerkiksi kotivakuutukseenne liittyvä oikeusturvavakuutus, voi vakuutusyhtiönne korvata lakimiehen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa puolestanne oikeusturvaedun hankkimisen vakuutusyhtiöltä.

Sekä syytetty että asianomistaja voivat myös saada ns. maksuttoman oikeudenkäynnin ja avustajanmääräyksen, jolloin lakimiehen palkkiot maksetaan joko osaksi tai kokonaan valtion varoista. Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntäminen edellyttää sitä, että henkilön tulot eivät ylitä oikeusministeriön asettamia tulorajoja. Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä maksuttoman oikeudenkäynnin hakemisessa.

Sen seikan arvioimiseksi, kannattaako rikosasiassanne käyttää lakimiesapua, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun.

Ota yhteyttä.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.