Liikennejutut ja rikosepäillyt

Poliisikuulustelu

Jos joudutte poliisin kuulusteltavaksi rikoksesta epäiltynä, on teillä oikeus ottaa mukaan kuulusteluun oikeudellinen avustaja. Lakimiesavun käyttäminen poliisikuulustelussa on perusteltua etenkin silloin, kun katsotte olevanne aiheettomasti rikosepäilyjen kohteena. Oikeudellinen avustaja voi vaikuttaa siihen, että myös epäillyn syyttömyyttä tukevat seikat tulevat riittävästi huomioitua jutun tutkinnassa.

Lakimiesavun käyttämistä poliisikuulustelussa on syytä harkita erityisesti sen vuoksi, että toisin kuin maallikot usein kuvittelevat, on poliisitutkinta rikosprosessin lopputuloksen kannalta käytännössä tärkein vaihe. Poliisikuulustelussa tehtyjä virheitä ja laiminlyöntejä on nimittäin useinkin mahdotonta korjata enää varsinaisessa oikeudenkäynnissä.

Myös siinä tapauksessa, että joudutte poliisikuulusteluun asianomistajan, eli rikoksen uhrin asemassa, on teillä oikeus ja usein perusteltu aihe käyttää kuulustelussa lakimiesavustajaa. Myöskin asianomistajan osalta jutun esitutkinnassa tehtyjä virheitä tai laiminlyöntejä on hankalaa korjata oikeudenkäyntivaiheessa.

Mikäli teidät pidätetään poliisin toimesta rikoksesta epäiltynä, on teillä oikeus saada tavata itse valitsemanne lakimies oikeudellisten neuvojen saantia varten. Lakimiesavun käyttämiselle pidätystilanteessa on samat perustelut kuin edellä poliisikuulustelun osalta on todettu.

Rikosoikeudenkäynti

Mikäli teidät haastetaan vastaamaan rikosoikeudenkäyntiin syytettynä, on teillä oikeus käyttää lakimiestä avustajananne. Lakimiehen käytöllä varmistatte sen, että teidän asianne kannalta oleellinen ja tarpeellinen selvitys saadaan esitettyä oikeudelle. Vaikka olisittekin syytön, puutteelliset selvitykset saattavat johtaa rikoksen syyksilukemiseen ja tuomioon ja vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Lakimiesapua kannattaa käyttää myös siinä tapauksessa, että olette myöntänyt syyllistyneenne syytteessä tarkoitettuun rikokseen, koska rangaistusasteikko on usein laaja ja vahingonkorvausvaatimukset ovat usein kohtuuttoman suuria.

Jos puolestanne olette asianomistajana rikosoikeudenkäynnissä, niin turvataksenne itsellenne riittävät korvaukset kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. Mikäli teillä on esimerkiksi kotivakuutukseenne liittyvä oikeusturvavakuutus, voi vakuutusyhtiönne korvata lakimiehen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa puolestanne oikeusturvaedun hankkimisen vakuutusyhtiöltä.

Sekä syytetty että asianomistaja voivat myös saada ns. maksuttoman oikeudenkäynnin ja avustajanmääräyksen, jolloin lakimiehen palkkiot maksetaan joko osaksi tai kokonaan valtion varoista. Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntäminen edellyttää sitä, että henkilön tulot eivät ylitä oikeusministeriön asettamia tulorajoja. Uudenmaan Lakimiehet Oy avustaa teitä maksuttoman oikeudenkäynnin hakemisessa.

Sen seikan arvioimiseksi, kannattaako rikosasiassanne käyttää lakimiesapua, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun.

Ota yhteyttä.

Suosittele meitä

Mannerheimintie 45, Helsinki

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250
HELSINKI
09 622 4690
lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi
www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • asianajotoimisto helsinki
  • Bisnode
  • Asiakastieto
  • Asiakastieto English