Lakiapua yrityksille

Uudenmaan Lakimiehet Oy hoitaa kaikkia yritystoimintaan liittyviä lakiasioita, kuten yritysten perustaminen, sopimusasiat, saatavien perintä, oikeudenkäyntiasiat, konkurssiasiat ja yritystoimintaan liittyvät rikosasiat.

Kun teillä on yritystoimintaan liittyviä ongelmia, niin voitte kääntyä Uudenmaan Lakimiehet Oy:n puoleen luottamuksellisesti. Usein ongelmat selviävät jo ensimmäisessä neuvottelussa ja laajemmissakin asioissa yleensä kohtuullisin kustannuksin.

Kun teillä on epätietoisuutta siitä, miten yritysjuridiikkaan liittyvissä asioissa tulee toimia, on järkevää satsata oikeudelliseen konsultointiin, koska virheellisistä päätöksistä joutuu useimmiten maksamaan myöhemmin paljon kovemman hinnan.

Oletko epävarma kannattaako asiassa ryhtyä oikeudenkäyntiprosessiin?

Kun haluatte selvittää, kannattaako asiassanne esimerkiksi ryhtyä oikeudenkäyntiin, voitte varata ajan Uudenmaan Lakimiehet Oy:n maksuttomaan alkuneuvotteluun. Alkuneuvottelussa saatte arvion siitä, kannattaako asian selvittelyä jatkaa, ja siitä, minkälaiset kustannukset asian selvittelystä aiheutuu. Palkkiomme noudattavat kohtuullisuutta ja merkitykseltään vähäisissä asioissa palkkiot ovat pienempiä kuin suuremmissa asioissa. Voimme myös sopia palkkioista, joiden määrä sidotaan saavutettuun tulokseen.

Jos yrityksellänne on oikeusturvavakuutus, voi vakuustusyhtiönne korvata lakimiehen käyttämisestä riita-asiassa aiheutuneet kustannukset. Uudenmaan Lakimiehet huolehtii puolestanne oikeusturvaedun hankkimisesta vakuutusyhtiöltänne.

Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Uudenmaan Lakimiehet Oy

Mannerheimintie 45 A 2

00250 HELSINKI

Puh. 09 622 4690

lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi

www.uudenmaanlakimiehet.fi

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Lakimiehet Oy
Mannerheimintie 45 A 2
00250 HELSINKI

Y-tunnus: 0913717-7
Puh: 09 622 4690

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan Lakimiehet Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.